Ground – Small Furniture


A room with just … a table, desk, wall altar.
And a cradle, offering a sheltered place, within
your aura, in which to lay the baby after carrying.


Ground – Small Furniture is ontstaan uit gedachten over klein wonen, over beweging en écht aandacht. De kleine meubels zijn zowel symbolisch als toepasbaar.

Ground is gemaakt van iepenhout. Het eigenlijke van de iep is beweging, een ritmische beweging, tot gebaar verstild. Dit is te volgen tot in de fijne golvende structuur van het hout. 

Hoe zou ónze beweeglijkheid zijn wanneer we nog meer ‘op de grond’ zouden leven? Als bij het kinderspel op de vloer.
Zouden we meer geaard zijn, bewuster, echt contact maken met de aarde? Hoe zou onze verbinding met elkaar en onze omgeving zijn? Met onze kinderen?

Ground vraagt aandacht voor de authentieke behoeften van een pasgeboren kind. De wieg symboliseert nieuw leven. Zij staat voor nabijheid van de moeder, de vader, de verzorger. De eerste weken, de eerste maanden. 

Wát als rustige moeder-kind werkplekken vanzelfsprekend zouden zijn?

We geven het leven door aan onze kinderen. Welke waarden en materie vanuit onze cultuur blijven daarbij behouden in deze nieuwe tijd? Is dat het generatiewiegje?

Het iepenhout van Ground is onbehandeld, zodat de oorspronkelijke kleur zichtbaar en het pure hout voelbaar is. Men kan ervoor kiezen het hout in te wrijven met olie, met aandacht voor de overgang naar de persoonlijke omgeving. 


English
Ground – Small Furniture is the result of thoughts about small space living, about movement and awareness. The small furniture is both symbolic and practical.

Ground is made of elm wood. The essence of the elm is movement, a rhythmic movement, suspended as gesture. This can be followed down to the fine undulating structure of the wood.

How would our movement be affected if we were to live ‘on the ground’ more?
Like when children play on the floor.
Would we be more grounded, more aware, truly make contact with the earth? How would our connection with each other and our surroundings be? With our children?

Ground draws attention to the unique needs of a newborn child. The crib symbolises new life. It represents the closeness with the mother, the father, the caretaker. The first few weeks, the first months.

What if quiet mother-child work areas were self-evident?

We pass life on to our children. Which values and substance from our culture are thereby preserved in this new age? Is that the generation crib?

The elm wood of Ground is untreated, leaving the original colour visible and the wood surface pure and tangible. One can choose to rub the wood with oil, with respect for the transition to the personal environment.
 
 

Exposition
Date: 4 to 9 April 2017 – Unduetrestella Design Week Milan
Location: MUBA, Museo dei Bambini Milano (Children’s Museum of Milan) 
Date: Dec 2015 to Mar 2016 – Yksi Expo Shop 
Location: Torenallee (Strijp-S) Eindhoven, The Netherlands

 
Materials
untreated elm wood (from The Netherlands)

 

 

 

 

 

 


Text   pruun with Lieke van Spreeuwel
Translation   Translation Matters
Photography   Roos van der Sanden